Moderatör
Psk.Dan.ve Rehb. Uzm.
Kazım BEDİR
İstanbul Aydın Üniversitesi Psk.Dan.Rehb.Mrk.

Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal İle İlgili Merak Edilenler
 • Kayıtlı olduğum programın  ikinci öğretimine  geçiş yapabilir miyim?

1.öğretimden 2. öğretime geçiş yapılabilir. Ancak, 2.öğretim ücretinin ödenmesi gerekir.

 • 2.öğretim programına kayıtlıyım. Kayıtlı olduğum programın 1. öğretimine geçiş yapabilir miyim?

1.öğretime geçiş yapabilmek için; öğrencinin geçişin yapılmak istediği dönemde sınıfın ilk yüzde %10 ‘una girmesi gerekmektedir.
(Örneğin, 50 kişilik bir sınıfta ilk 5’in içinde ise geçiş yapabilir.)

 • Lisans son sınıf öğrencisiyim, yatay geçiş yapabilir miyim?

Lisans programlarında 1.sınıfta ve son sınıfta yatay geçişe izin verilmemektedir.

 • Ön lisans öğrencisiyim, birinci dönemde yatay geçiş yapabilir miyim?

Ön lisans programlarında, 1. yarıyıl ve son yarıyıl yatay geçişe izin verilmemektedir.

 • Açık öğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranacak.

 • Örgün eğitim veren programlardan açık öğretime geçiş imkanı var mı?

Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilecek.

 • Kayıtlı olduğum ve öğrenim görmekte olduğum programdan kendi üniversitemde yer alan başka bir programa (programlar arası geçiş) geçiş yapılabilir mi?

Kurum içi yatay geçişlerin hangi programlar arasında olacağı ve kontenjan sayıları , Üniversite Senatosununda görüşülüp karara bağlanmaktadır. Bu nedenle üniversiteler arasında programlararası geçişte bazı farklılıklar görülebilmektedir.

 • Kurum içi Programlar arası yatay geçiş koşulları nelerdir?

Kurum içi programlar arası geçişte iki nokta çok önemli. Birincisi geçiş yapmak istediğiniz programın puan türü. İkincisi merkezi yerleştirme puanınız(ÖSS Puanı).
(Kayıt dondurmuş olanlar da yatay geçiş hakkından yararlanabilecek.)

  • Kurum içi yatay geçiş yapmak istediğiniz programın puan türü, kayıtlı ve öğrenim görmekte olduğunuz programın puan türünden farklı ise;
 • Geçiş yapmak istediğiniz programın puan türünün ÖSS’ye girdiğiniz ve şu an okumakta olduğunuz programa yerleştirildiğiniz yıl hesaplanmış ve hesaplanan puanın da yurt içinde geçiş yapmak istediğiniz programa yerleşen en düşük taban puanının altında olmaması,
 • Geçiş yapmak istediğiniz döneme kadar almakla yükümlü olduğunuz tüm dersleri alınmış ve başarılmış olunması gereklidir.

 

 • Öğrenim görmekte olduğum üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Üniversitelerin eş değer programları arasında (kurumlar arası geçiş), YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde geçiş yapılabilmektedir.

 • Üniversiteler arası yatay geçiş (Kurumlar arası geçiş) yapabilmek için hangi şartları yerine getirmem gerekir?
 • Kayıtlı ve öğrenim görülen programda geçiş yapılmak istenen döneme kadar alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve  başarılı olmuş olmak
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranacak.
 • Bu şartı sağlayamayan(2.şart) ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek.

 

 • Öğrenim gördüğüm üniversitede yetenek sınavı ile öğrenci alan bir programa yatay geçiş ile geçmem mümkün mü?

Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurum içi yatay geçişlerde , yukarıda yazılı koşulların yanında yetenek sınavında da başarılı olmanız gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeniz durumunda yatay geçişe başvurabilirsiniz.

 • Üniversitelerarası yatay geçiş başvurusunu kaçıncı sınıfta yapabilirim?

Eğer geçmek istediğiniz Lisans programları
4 yıllık eğitim veriyorsa, 2. ve 3. sınıflarına
5 yıllık eğitim veriyorsa, 2.,3. ve 4. sınıflarına
6 yıllık eğitim veriyorsa, 2.,3.,4. ve 5. sınıflarına  yatay geçiş başvuruları yapılabilir.

 • Öğrenim gördüğüm üniversite Türkçe eğitim yapıyor.Geçiş yapmak istediğim üniversitede ise yabancı dille eğitim yapılıyor. Bu durumda da geçiş yapılabilir mi?

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek koşulu ile geçiş yapılabilir.

  • TSK ve Polis Akademisinde öğrenim gören öğrenciler  de yatay geçiş imkanından faydalanabilirler mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilecek.

 • Kayıtlı olduğum ikinci anadal(çift andal) diploma programına yatay geçiş yapabilir miyim?

                İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum              içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilecek.

 

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan bir  programa, ikinci anadal(çift anadal) başvurusu yapabilir miyim?

   Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranacak.

 • İkinci Anadal programına kayıtlı iken yandal programına da kayıt yaptırabilir miyim?

      Aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilecek.myspace counter